Lukacsics!

English title:

Lukacsics!

Művész: Méret:
Vértes Marcell Háború előtti 2 ív (cca. 95 x 126 cm)
Év: Állapot:
1919 Kiváló.
Technika:
Papír, litográfia.

Ár: 500000 Ft


Leírás:

A plakát a Tanácsköztársaság idején számos kiemelkedő művészi értékkel bíró politikai propaganda plakát készült, annak ellenére, hogy maga a rendszer 133 nap után összeomlott. 1919. március 22-én a Kommunisták Magyarországi Pártja nagygyűlésén jelentette be Kun Béla a szociáldemokrata párttal történt egyesülést és a proletárdiktatúra létrejöttét. Elmondta a közös programot, és a következő szavakkal élt: „ezzel Magyarország a második szovjet-köztársaság lett és szövetséget kötött az orosz szovjet-köztársasággal, amelynek proletárhadserege már a Kárpátok alján áll.” (forrás: Népszava, 1919. Március 15.). 

Ez a meghatározó időszak komoly lehetőségeket tartogatott a tehetséges, fiatal művészek számára. A legtöbb fiatal értelmiségi hitt a baloldali eszmékben és a munkésmozgalomban, így a Tanácsköztársaság idején készült propaganda munkák azért is olyan erősek, mert a művészek őszinte érzelmei párosultak a kiemelkedő tehetséggel és technikai tudássa. Bár a gyakorlatban az marxista utópia hamar megmutatta hibáit, az időszak legjelentősebb emlékei maradnak az egyedi propaganda plakátok, melyek a baloldali ideákat közvetítették az utca emberének. Az oktatás, a kultúra és a propaganda kéz a kézben jártak, hogy együtt megreformálják a társadalmat. A Tanácsköztársaság idején készült plakátok magukban hordozzák ennek e rövid, de annál jelentősebb időszaknak a szellemiségét. 

Vértes Marcell plakátja a kor egyik legerőteljesebb, az érzelmekre ható politikai plakátja volt. Lukachich Géza tábornokról ma főként az első világháborúban az olasz fronton elért sikerei miatt emlékeznek meg a történészek. Az első isonzói csatában (1915) az ő csapatai védték a Doberdó-fennsíkot, a későbbi csatákban a San Michele magaslat védelme volt a feladata. Csapatai hatékony védekezése előremozdította, hogy 1917-ben sikerült az olaszokat a Piave vonaláig visszaszorítani (caporettói áttörés). 1918-ban hazatért, és október 26-tól Budapest parancsnoka lett: kíméletlen terrorral védte a – még épphogy, vagy már épp nem – fennálló rendet. Az őszi rózsás forradalomban létrejött Nemzeti Tanács október 30-án tartóztatta le, megóvva így az életét a (jogos) népharagtól. Vértes plakátja igazságot követel a rövid terror-időszak áldozatainak nevében. A kivégzés jelenet klasszikus előképre épül, Goya híres háborús festményére (1808 május 3). Az együttérzést itt azonban nem a kivégzett, hanem hátrahagyott családja váltja ki. Falfirkaszerűen jelenik meg a „Lukacsics!” felirat, egy szóban összefoglalva a plakát mondanivalóját. A kép fekete-fehér, sivár világot mutat be, amelyben szinte ordító a vérrel írottnak tűnő, piros felirat. Vértes Marcell illusztrációi és Párizsban megjelent rajzai, mappái, szatirikus újságrajzai, erotikus-könnyed képei révén vált világhírűvé az 1920-as években, később pedig jelentős kosztüm- és díszlettervező lett. Az első világháborút követő forrongó időszakban tűntek fel politikai plakátjai Magyarországon, ezek máig emlékezetes művek, mint a „Velem vagy ellenem”, az „Őfelsége a király nevében” és a „Lukacsics”. Közös vonásuk a felelősség kérdésének felvetése: a vezetők hibáztatása a tömeges erőszakért. A forradalmi plakátok tervezése önmagában elég indok volt, hogy Vértesnek menekülnie kelljen 1919 után – az emigráció pedig meghozta számára a nemzetközi siker lehetőségét.

Hasonló plakátok


15
Takare%cc%81kbete%cc%81tko%cc%88nyv
Otp  ge%cc%81pkocsi nyereme%cc%81ny takare%cc%81kbete%cc%81tko%cc%88nyv 1960 as e%cc%81vek eredeti magyar kereskedelmi plaka%cc%81t
52. ne%cc%81pszabadsa%cc%81g  a pa%cc%81rt lapja  a ne%cc%81p lapja
92. magyar vo%cc%88ro%cc%88skereszt  tiszta va%cc%81ros ege%cc%81szse%cc%81ges lakossa%cc%81g
Pusztai pa%cc%81l  ve%cc%81dju%cc%88k parkjainkat  fo%cc%8bva%cc%81rosi kerte%cc%81szeti va%cc%81llalat 1960 as e%cc%81vek eredeti re%cc%81gi magyar propaganda plaka%cc%81t
90. baleset ellen ve%cc%81dekezz
Go%cc%88nczi gebhardt tibor  a hegeszte%cc%81s tu%cc%8bzvesze%cc%81lyes munka 1963 eredeti re%cc%81gi magyar propaganda plaka%cc%81t
Go%cc%88nczi gebhardt tibor  gyu%cc%8bjts csipkebogyo%cc%81t 1964 eredeti re%cc%81gi magyar propaganda plaka%cc%81t
Elo%cc%8bzzu%cc%88k meg a baleseteket 1966 eredeti re%cc%81gi magyar munkave%cc%81delmi propaganda plaka%cc%81t
Medgyes  rossz cipo%cc%8bben i%cc%81gy ja%cc%81rsz 1966 eredeti re%cc%81gi magyar munkave%cc%81delmi propaganda plaka%cc%81t
Bottlik jo%cc%81zsef  ami ja%cc%81r az ja%cc%81r eredeti re%cc%81gi magyar plaka%cc%81t